KULTUR

KULTUR


Innvandringen er også et kulturelt problem ettersom antall innvandrere øker -  det kan se ut som om - bevisst eller ubevisst - den kristne, etnisk norske kulturen blir byttet ut med andre  fremmede kulturer.


***************************************************************************************

(HVIS DU SAVNER FLERE GODE INNLEGG  - SE NORSK ARTIKKEL-TJENESTE)


Vil ikke ta vaksine


Publisert 11. april 2021

Av Kari Revoldsen


Innvandrere vil ikke ta vaksine – frykter å bli sterile og homofile. Dette kom frem under et dialogmøte i Frivilligsentralens lokaler i Halden.

Møtet ble arrangert av Frivilligsentralen og de såkalte smittevern-ambassadørene i Halden, Dette var det første møtet siden i fjor sommer, og det er nye penger fra IMDi som fikk fart i «frivilligheten».

Til stede på møtet var Rashid Bile (Østfold Innvandrerråd), Fitwi Ghebremskel (Eritreisk forening), Maaz Butt og Abdul Jabbar (Islamsk forening og Moskeen i Halden), Fereshteh Golparvar (Kurdisk Womens Rights), Ardian Haliti (Albansk trossamfunn og Moské i Halden), Naser Turkaj (Albanske organisasjonen Albano), Palwasha Kakar (Internasjonal kvinnegruppe), kommuneoverlege Kjersti Gjøsund, Per Weydahl (smittevernambassadørene) og Celine Gøperød (leder i ungdomsrådet i Halden).


Under møter kom det blant annet frem at ikke alle disse leser aviser, ser norske nyheter eller leser informasjon fra helsedirektoratet. De prioriterer TV-kanaler fra «egne hjemland», hvor «ikke alle land gir riktig informasjon».


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jordmoren – ble fritt vilt


Publisert 29. mars 2021

Av Finn Antonsen


En norsk jordmor som hadde jobbet i 11 år som jordmor på Ahus og Ullevål hadde fremdeles ikke tatt imot ett eneste etnisk norsk barn. Dessuten fortalte hun noe annet. Hun sa at hver fødsel var en skremmende opplevelse, for dersom noe gikk galt med fødselen eller det var noe galt med den nyfødte, så fikk jordmoren skylden for dette av den fødendes klan. Dermed ble jordmoren fritt vilt for klanen til den nye landskvinnen. Dette medfører selvsagt til et enormt press på alle jordmødrene i Oslo, og de truet derfor med å si opp jobbene sine for ett par år siden! Det er ikke uten grunn du får servert halal-lunch i kantinen på Ahus. Administrerende direktør er Øystein Mæland. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hva nordmenn er


Publisert 25. mars 2021

Av Halvor Toresen


Det er vel ikke uten grunn at innvandrere svirrer rundt og later som de ikke vet hva norsk er, og påstår at alle kan være nordmenn - det betyr jo at de ikke anerkjenner eller aksepterer nordmenns eksistens, det er ikke spesielt mer komplisert enn det. 

Det har vært fullt kjør i full offentlighet i det siste, og uten blygsel driver man og forsøker å regelrett viske ut nordmenn gjennom å redefinere eller underminere hva nordmenn er og hva som er norsk - og med det også undergraver og destruerer nordmenns rettigheter som ett folk og som en unik kultur. Hvis alle er nordmenn, hvem er nordmenn da? Hvis alle fremmede kulturer er norske, hva er da norsk?

Dette er debattene vi aldri har hatt, noen bare tok seg til rette uten hensyn til andre og uten at de har noen legitimitet eller autoritet til å forvalte våre menneskerettigheter etter eget forgodtbefinnende. At man i tillegg har drevet med regelrette hatkampanjer og stigmatisering av andre i flere tiår - er bare prikken over i-en.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Forskere med hijab


Publisert 21. mars 2021

Av Fred Halvorsen


Rektor ved OsloMet, Curt Rice, ønsker seg vitenskapelig ansatte med hijab - i en større artikkel om sterk vekst i antall ansatte med utenlandsk bakgrunn i universitets- og høyskolesektoren. - Jeg tror faktisk ikke vi har en eneste faglig ansatt ved OsloMet som bærer hijab, i hvert fall har jeg ikke lagt merke til det. Det er leit fordi en betydelig del av den kvinnelige befolkningen i Oslo bruker hijab og jeg vil også se dem blant våre vitenskapelig ansatte, understreker Rice.

Kan man klarere annonsere man ikke besitter døyten av kunnskap om islam og signalplagget hijab? Om vi bruker utbredelse av hijab som en indikator på personlig (og akademisk) frihet og rettsstatlige forhold, så vil stor utbredelse av hijab mer enn antyde at man har å gjøre med en religiøs politistat, med grove brudd på menneskerettighetene og den akademiske friheten. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirken hyllet Allah


Publisert 1. mars 2021

Av Paul R. Stensen


Olavsfestivalen inviterte i 2016 innvandrere i Trondheim til konsert med muslimske artister i Erkebispegården. De fikk blant annet høre religiøs, islamsk musikk med Noureddine Khourchid and the whirling dervishes of Damascus in Syria - som hyllet Allah med den kristne nasjonal-helligdommen, Nidarosdomen, som bakgrunnskulisse. Har kirken misforstått noe?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(SAVNER  DU ANDRE GODE INNLEGG - SE NORSK ARTIKKEL-TJENESTE)


Muslimske tros- og livssamfunn


Publisert 21. februar 2021

Av Odd Olav Bjørn


I Oppegård Avis kan man i februar lese at av de 50 største tros- og livssamfunn i tidligere Oppegård kommune, er over 30 % muslimske med over 460 medlemmer. Disse får et tilskudd på kr. 1072 pr. medlem, til sammen over 495 000 kroner pr. år.

I hele landet finnes det over 200 000 muslimer, hvorav 148 000 er medlemmer i et muslimsk trossamfunn. Dette koster norske skattebetalere nesten 160 millioner kroner. 

Islamsk Råd Norge (IRN) har over 33 muslimske organisasjoner som medlemmer - og kontroll over 220 moskeer.

Dette til tross for at grunnlovens § 2 lyder: «Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane». Burde ikke dette kvalifisere regjeringene for riksrett – jfr. Riksrett.no.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gode gamle dager


Publisert 24. januar 2021

Av Jon Gundersen

 

Det er med vemod man tenker på de --virkelig-- gode gamle dager, fra før 1970 - og tenker med gru på de livsbetingelser som våre barne-barn og senere etterkommere vil måtte oppleve. Slik utviklingen går, ubønnhørlig mot islamisering, vil en tilværelse som slaver under et nytt herrefolk - som representerer barbariet og flere hundre års tilbakesteg, med kaos og anarki - bli deres liv.
Vår kristne sivilisasjon, ser ut til å ha passert høydepunktet og er nå på vei nedover, mot oppløsning og utslettelse. Slik det har gått før med sivilisasjoner i verdens historie.
Og de ledende politikere, media og en stor del av befolkningen, besatt av en selvdestruksjons-psykose, heier frem en primitiv, menneskefiendtlig sivilisasjon, basert på en religiøs/ politisk ideologi – som til slutt vil overta.


Kan det bli verre?


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Å nå ut til innvandrere


Publisert 14. januar 2021

Av Sigrunn Olsen


Har informasjonen om Covid-12 til innvandrere vært god nok? Dette er noe den nye Koronakommisjonen skal undersøke. Men kommisjonen er uten medlemmer med minoritetsbakgrunn, det liker ikke alle innvandrere. - Bruk oss! Vi kjenner kulturen i ulike minoritetsmiljøer. Vi vet hvordan man skal kommunisere slik at det blir forstått, sier Samina Tagge. Hun er leder for en gruppe frivillige ressurspersoner med minoritetsbakgrunn som har dannet et eget utvalg: Minoritetsutvalget. De mener de kan hjelpe myndighetene med å få ned de svært høye smittetallene blant innvandrere.

Dette er igjen et klart bevis på at alt snakket om integrering bare er svada - og at parallellsamfunnene, uten norsk språk og kultur, blomstrer som bare det.Trekk i nødbremsen


Publisert 3. januar 2021

Av Helga Nielsen


Statistisk Sentralbyrå (SSB) opplyser at antallet stemmeberettigede ved kommunevalget i 2019 var på 4,2 millioner, opp fra nærmere 3,8 millioner i 2011. Det er rundt 400 000 nye stemmeberettigede på bare åtte år, og innvandring står for tre fjerdedeler av denne økningen.

Av alle stemmeberettigede i 2019 utgjorde norske statsborgere med innvandrerbakgrunn 293 500 – opp fra 181 800 i 2011. Utenlandske statsborgere utgjorde 388 900, opp fra 207 000 i 2011. Til sammen utgjør disse to gruppene hele 682 400 av landets 4,2 millioner stemme-berettigede. For bare 8 år siden utgjorde de samme gruppene 388 800 av landets stemmeberettigede.

Der disse to gruppene utgjorde 10,2 prosent av alle stemmeberettigede i 2011, utgjorde de i 2019 16,2 prosent. Det er en formidabel økning, men disse oppsiktsvekkende forholdene er ikke en gang nevnt i de etablerte mediene. Hvor skal det ende er det mange som spør.Religion foran demokrati


Publisert 7. desember 2020

Av Signe Hansen


I juni i 2019 banket et enstemmig statsråd gjennom en proposisjon om Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven), som ble sendt over til Stortinget for votering. I proposisjonen fra Barne- og familiedepartementet kommer følgende frem: prinsipielt skal det ikke kreves at «det enkelte tros- og livssynssamfunnet positivt understøtter eller fremmer slike demokratiske verdier som vårt samfunn bygger på, som vilkår for tilskudd». Altså er det fritt frem for totalitær salafisme – dertil offentlig finansiert. Dette er utvilsomt en gavepakke til moské-Norge.Hånden inntil brystet


Publisert 2. desember 2020

Av Stine Helgesen


Erna Solberg var i 2004 kommunalminister med ansvar for integrering og innvandring. I august dette året mottok hun en av Pakistans fremste fascister i regjeringskontorene, nemlig daværende leder av partiet Jamaat-i-Islami, Qazi Hussain Ahmad. Ahmad fikk altså innvilget et offisielt besøk med Solberg, og ettersom han og hans parti står for dødsstraff for blasfemi, et verdensomspennende kalifat, henrettelser av dem som ikke passer inn i den fascistiske folden, og med et kvinnesyn vi aldri har kjent i tidligere norsk historie, var det mange av oss som forventet at Solberg ville løfte den verdimessige fanen høyt og rekke ut hånden for å markere norsk likestilling og norsk kultur – på vår egen jord. Men nei, Solberg la den ene hånden inntil brystet og bukket – slik en islamist forventer at en kvinne hilser på ham. Siden har det fortsatt i samme takten med Solberg og muslimer.Felles kristent verdigrunnlag


Publisert 17. november 2020

Av Hans Bjørnsen


Historisk erfaring viser at flerkulturelle eller flernasjonale stater ofte er skjøre og ustabile. Nasjonalstater er de overlegent mest stabile statene. Velger man nasjonalstaten, kan man ikke tillate ubegrenset innvandring, for da undergraves staten og de kulturelle og etiske verdiene denne er bygget på. Formålet med innvandring er å styrke det eksisterende samfunnet i landet ved å hente inn folk som deler dets kulturelle verdier - og kan gi et bidrag til statens utvikling og velstand. Da blir vi også bedre i stand til å hjelpe folk i land som ikke er så velutviklet, eller til å kunne ta inn de som har et reelt behov for beskyttelse slik som forfulgte kristne og etniske minoriteter. Europas suksess er basert på et felles kristent verdigrunnlag og stabiliteten i nasjonal tilhørighet og identitet.Innvandringen – og frykten


Publisert 15. november 2020

Av Geir Robertsen


Frykten må ikke ta oss - den gjør oss irrasjonelle. Hvis frykten tar overhånd, kan den lamme oss og gjøre kampen mot smitten dårligere mener statsministeren Erna Solberg (H). Samtidig kan hun fortelle at polakker, svensker og innvandrere trakasseres fordi nordmenn er redde: Jeg får meldinger om at polakker og utlendinger som jobber i Norge, blir trakassert. Svensker som pendler og arbeider i Norge, opplever også trakassering. Det skjer fordi folk er redde, sier Solberg og legger til at hun vil ha tilbake dugnadsånden fra mars og april. – Jeg vil ha tilbake det Norge vi viste i vår - og så må vi ikke fokusere på utlendinger som er her lovlig og jobber, eller på innvandrerbefolkningen.


Dette sier hun til tross for at det nettopp er innvandrerbefolkningen og polakker som står for det meste av smitten i landet. Samtidig innrømmer hun at informasjonen mot innvandrermiljøene har vært for dårlig. Kanskje nordmenns frykt er vel begrunnet – takket være elendige politikere.Islam mer krevende enn sosialisme


Publisert 1. november 2020

Av Hans Jonsen


For å snakke i store og forenklede bokstaver; Både islam og sosialisme fordrer en sterk sentralmakt og stat - som detaljstyrer samfunnet og alt og alle i samfunnet i stor grad. Elementer av det vi finner i sosialisme kan være bra for opposisjon mot og regulering av et kapitalistisk samfunn. Med hensyn på islam er denne ideologien mye mer krevende enn sosialisme i vestlige kapitalistisk land og samfunn, fordi islam i tillegg til å være politisert ideologi og et samfunnssystem - også er en religion. Kombinasjonen av å være politisert ideologi, et samfunnssystem og religion gjør islam ekstra problematisk i frie, demokratiske og kapitalistisk orienterte vestlige land og samfunn.Det nye nabolaget


Publisert 15. oktober 2020

Av Pernille Eliasen


Vi har alle noe å frykte de kommende årene; det er mangel på grunnleggende sikkerhet og beskyttelse. Uansett hvor mange milliarder som brukes på politiet, så er de ikke der for skattebetalerne når det trengs. Ikke før det er for sent. De er mer opptatt av PR enn beskyttelse av liv og eiendeler. Ikke en gang når du leverer alle bevis og navn på bordet. Alt blir henlagt!

Samme dag som alle aviser beskrev saken og dommen der en muslimsk kvinne ble spyttet på, har samme politienhet henlagt anmeldelse, der en ikke muslimsk kvinne ble behandlet på samme måte av en muslimsk mann og hans kone. Med små barn som lærer noe! Det var bilder, vitner og politiet kunne skrape spytt av bilvinduet. Vi var heldige som klarte å lukke det raskt nok.

Hvordan føles det når en funksjonshemmet person blir verbal lynsjet av muslimske naboer fordi de blir bedt om å gjøre plass til en rullestol?


Etter 40 år i samme nabolag, er det nå utrygt å bevege seg her. Tror ikke det har noe med navn på religion å gjøre, men med holdninger som er tatt fra kulturer der kvinner ikke er mennesker og funksjonshemmede skal ikke bevege ikke seg fritt. Det merkes!

Vi som ønsket nye naboer velkommen i våre nabolag, er nå i mindretall. Mindretallet får merke det hver dag. Det er ubehagelig for det meste, av og til skremmende. Skolen har spilt fallitt. Det sammen har politiet.Islam er kommet for å bli


Publisert 3. september 2020

Av Monrad Eivindstad


Harstad kommune vil i juni 2019 gi to muslimske kvinner 55 000 kroner til å selge hijab og andre klær tilhørende islamsk kultur.

Islam er kommet for å bli - og overtar våre samfunn etter hvert, helt og holdent. De aller fleste nordmenn synes det er greit - vi som ikke synes det er greit, er en knøttliten minoritet i sammenhengen og dermed maktesløse. 
Når jubelen for Islam har lagt seg og det eksotiske har bleknet, trår den grelle virkelighet til, og fram - men da er det for sent. 
Enten konverterer man og blir en del av ummaen, eller man lever livet som annenrangs borger; som dhimmi.
Generasjonen som husker hvordan det var å leve som frie mennesker dør ut smått om senn. Historien vil være destruert av herrefolket, og nye generasjoner vet ikke om annen virkelighet enn den de fødes inn i.
Skulle en og annen gærning opponere, har han i så fall ikke livet kjært – vel - livet blir kanskje ikke så kjært i et muslimsk samfunn - forståelig at så mange muslimer kun lever for å komme seg hurtigst mulig til det "hinsidige".Å beholde sin egen kultur


Publisert 24. august 2020

Av Gunn Toresen


Dersom integrering er målet, skal det synges norske sanger og salmer i barnehager og skoler. Kristendomskunnskap skal være obligatorisk for alle gjennom hele skoleløpet. Men noe kom skjevt ut allerede i starten på 1970-tallet da invasjonen av muslimer startet. Naive politikere ble fortalt av like naive "forskere" at integrering gikk best om inntrengerne fikk støtte til å beholde sin egen kultur. Resultatet er selvbærende parallelle samfunn.
Skolen har sviktet elevene fordi de ikke har fortalt om de vilkår minoritetselevene faktisk lever under. Lærere har orkesterplass til elevenes levekår. Lærere unnskylder seg med at det er lukkende miljøer og at de ikke vil stigmatisere barna. Lærere har søkt seg bort fra skoler med høy minoritetsandel, eller de har ensidig fokus på minoritselever på bekostning av norske. Da flytter norske familier.

Stadig flere barn født og oppvokst i Norge begynner på skolen uten å kunne norsk. Da må man ha fokus på migrasjonspolitikken. Vi må innse at muslimer ikke vil bli integrert i norsk kultur og samfunn. Det er det de sier selv.Flyktninger vil til kristne land


Publisert 12. august 2020

Av Kåre Wilhelmsen


Folkekirken lever, men grunnmuren slår sprekker. En pressemelding som ble lagt ut før pinse i 2019 tegner et dyster bide av fremtiden for Den norske kirke. Årsaken er både at noen melder overgang til andre kirkesamfunn, men også endringer i befolkningssammensetningen, altså innvandring til Norge.

Mange er ikke klar over følgende fakta, nemlig at alle de nasjoner flyktninger vil inn i, har en kristen kulturarv, også Norge. Vår nasjonsbygger var evangelisten Hans Nielsen Hauge, som fikk den Hellige Ånd i åkeren. Sosialistene har bare hakket løs på alt som er godt i Norge og nå omfavner de islam, som også bare har produsert fattigdom, despoti og massive folkemord.

Land med kristen kulturarv har velstand, demokrati, rettstat, vitenskap, helsevesen, alle de fremste universiteter i vesten - alt ble stiftet av kristne. Superstjernen Newton var kristen, Einstein hyllet "the nazarean," selv om han var jøde. Jøder har produsert en superstat ut av myrer og ørken, på 70 år, fordi de har samme Gud som vi kristne.Befolkningsveksten


Publisert 25. juli 2020

Av Odd Olav Bjørn


EUs befolkning økte med en million på ett år fra 2018 til 2019. Den naturlige veksten – fødsler – er negativ, hvilket får EUs offisielle statistikkbyrå Eurostat til å konkludere med at befolkningsveksten på en million skyldes innvandring.

Befolkningen i EU økte fra 512,4 millioner i januar 2018 til 513,5 millioner i januar 2019. I samme periode ble det registrert flere døde (5,3 millioner) enn levende fødte (5 millioner), så den naturlige befolkningsveksten er dermed negativt. Den store demografiske endringen skyldes følgelig nettoinnvandringen til EU.

Til tross for at Norge ikke er medlem av EU, befinner vi oss i samme situasjon. Nær sagt all befolkningsvekst her i landet er innvandringsdrevet og det har den vært siden 2004. Og den er både stor og rask. Oslo har i mange år vært en av byene i Europa med desidert høyest befolkningsvekst.

Innvandringskrisen og det kraftige presset på Europa er med andre ord ikke over, og sannsynligheten taler for at begge deler bare vil øke i årene fremover. Det skyldes hovedsakelig at den selvforskyldte befolkningsveksten på det afrikanske kontinentet og en rekke land i det islamske Asia, overhodet ikke er bærekraftig.Innvandrerstrøk


Publisert 5. juli 2020

Av Øygunn Sinsen


Dersom man ser på mange problemer med "folk flests" øyne, lyder det kanskje ganske så enkelt, nærmest litt barnslig. For eksempel det faktum at - iallfall i Oslo, flytter mange etnisk norske vekk fra strøk der mange muslimer flytter inn. Dette kalles rasistisk. Men jeg tror det i realiteten er noe helt annet. Majoriteten av iallfall nylig innvandrede norske muslimer, har lav inntekt og ergo lav sosial status. Når mange av dem flytter inn i nabolaget, er det mer sosialt snobberi enn rasisme som driver etniske nordmenn vekk. I vår lille by har vi allerede fått en spesiell gate som kun heter "Innvandrergaten". Det er intet attraktivt nabolag for etniske nordmenn.

I bunn og grunn er vi mennesker enkle vesener. Sosial status har alltid betydd mye, og jeg tror veldig få kan si seg helt fri for slike tilbøyeligheter. Professoren og multikulturforkjemperen Thomas Hylland Eriksen bor i Oslos hviteste strøk, det er langt mellom liv og lære. Eliten bor stort sett i hvite strøk, det er bare oss dumme som ikke har studert ved et universitet fullt av venstrevridde professorer som skal bo i innvandrerstrøk. Den siste hendelse I Bærum er vel det som skal til for å begrense ytringsfriheten når det gjelder fakta ved muslimsk innvandring.Aktør i en islamisering av landet


Publisert 25. mai 2020

Av Petter Dagestad


I går den 24. mai 2020, sendte NRK et direktesendt TV-program i forbindelse med den muslimske høytiden id al-fitr. NRK så det som sitt samfunnsoppdrag å sende «Kvelden før kvelden» fra den muslimske høytiden.

Dette er et nytt eksempel på hvordan NRK forskjellsbehandler islam i forhold til andre religioner og trossamfunn. Man skulle tro at NRK har fått det for seg at islam har lange tradisjoner i Norge, og at religionen av den grunn skal sidestilles med kristendommen - som i vårt land har en tusenårs tradisjon. En medvirkende årsak kan være at fagforeningene i NRK har et utall muslimske medlemmer - som utnytter situasjonen.


Dette føyer seg inn i rekken av grep NRK tar for å gjøre islam mer og mer til en offentlig og synlig del av Norge. Islam skal bli en mektig aktør i samfunnsutviklingen. Dette er nok et eksempel på at NRK er en aktiv aktør i en islamisering av landet. Et sosialpolitisk eksperiment som vil få uante negative følger. Dette er selvfølgelig ikke bra, og bør stoppes!Har mangfold en grense?


Publisert 17. april 2020

Av Olav Jonstadius


Allerede om 16 år kan Oslo ha åtte delbydeler som er sammenliknbare med Rosengård i Malmø, der integreringen havarerte for mangfoldige år siden.

Delbydelene det handler om er Linderud (86 % innvandrerandel), Vestli (88 %), Trosterud (89 %), Veitvet (91 %), Rommen (92 %), Fossum (94 %), Haugenstua (94 %), og Furuset (100 %).

I tillegg kan syv av Oslos 15 bydeler ha et norsk mindretall. For både delbydelene og bydelene vil innvandrerbefolkningen bestå av tre fjerdedeler ikke-vestlige personer. Bydelene er: Gamle Oslo (52 % innvandrerandel), Grünerløkka, Bjerke (63 %), Grorud (67 %), Søndre Nordstrand (70,5 %), Alna (76 %) og Stovner (80 %).

I en ny rapport ser vi at Oslo segregeres raskt: Vi ser også hva innvandrertette områder kan bety for skolen – i negativ forstand. Og vi spør: Er det et problem? Innvandrings- og integreringsfeltet er kanskje det feltet hvor politiske beslutninger oftest tas uten fakta. Vi utfordrer også makteliten på følgende: Har mangfold en grense?Den innvandrerrelaterte befolkningen vokser


Publisert 16. april 2020

Av Anne Hansen


Det finnes fortsatt ikke et område i Norge som er et «fristed» hvor norske lover ikke gjelder, men i bydelene i Oslo med størst andel innvandrere, finnes det mange mennesker som ikke forholder seg til norske lover.

Utviklingen med opphopning av innvandrere i enkelte bydeler er en «enorm utfordring» for integreringen i hovedstaden. Myndigheten kan fortsette å pøse på med milliarder av kroner til norskopplæring, nye parkanlegg, sosionomdialoger og fritidsklubber. Det hjelper ikke. Foreldrene til rabiate ungdommer må gjøres ansvarlig. Det må få konsekvenser som svir. For hva har snillismen brakt oss så langt?

Det er flere politikere som skryter av at Oslo er Europas hurtigst voksende hovedstad, men de glemmer å si er at det er den innvandrerrelaterte befolkningen som vokser. De glemmer også å si at deler av innvandringen skaper en masse problemer.


Vi vet hva det eneste som hjelper er: Vi må få innvandringsstopp og repatriering – nå!Språkkrav er rasisme


Publisert 25. mars 2020

Av Martin Magnussen


Oslo kommune deler i mars 2020 ut skriftlig informasjon om coronaviruset på 14 språk – her skal det ikke mangle på service. Likevel viser det seg at mange av dem som er blitt smittet nettopp bor i det tett befolkede parallellsamfunnet Grønland i Oslo.

Svenskene har tatt det et skritt lenger: Etter at det ble kjent at mange av de som døde av coronaviruset i Stockholm var somaliere, har SVT begynt å sende nyhetsrapporter på arabisk. Da coronaviruset spredte seg til Sverige, var det ikke så mye informasjon på somali og mange mennesker levde som vanlig, sier Jihan Mohamed, styremedlem i Svensksomaliske legeforeningen. – Jeg vet ikke hvorfor Järva-området skiller seg ut når det gjelder avdøde i henhold til Covid-19, men mange bor trangt her. Flere generasjoner kan bo i samme leilighet, og det kan spille en rolle. Samtidig vet vi også at folkehelsen generelt er verre i slike utsatte områder, sier Mohamed.

Sverige er blitt et multikulturelt samfunn og innvandrere har fortsatt ikke lært seg språket. Sverige har i likhet med Norge gjennom årene vært veldig slappe med å kreve noe av innvandrerne. Noen har også sagt at språkkrav er rasisme. Nå kan det bli uante konsekvenser fordi de ikke kjenner språket.Afrikas befolkningseksplosjon


Publisert 2. januar 2020

Av Odd Olav Bjørn


I motsetning til våre egne ledere, i alle fall tilsynelatende, er afrikanske ledere fullt klar over at unge arbeidsløse menn kan føre til uroligheter og politisk ustabilitet. Professor emeritus i Afrika-studier Holger Bernt Hansen har i hele sitt liv jobbet innen dansk bistandspolitikk, og mener at land som Nigeria dermed har en vital interesse i at spesielt unge menn utvandrer.

Afrikanske ledere foretrekker naturlig nok å eksportere sine selvforskyldte problemer og har derfor ivret for at verdens ledere skulle underskrive FNs angivelig uforpliktende migrasjonsavtale. Hvorfor europeiske politikere – blant dem vår såkalte blå-blå regjering – skulle være like ivrige etter å forplikte oss til å importere dem, er det vanskeligere å forklare. Derimot er det høyst forståelig at de og andre innvandringsliberale aktører, som media, ikke ønsket noen offentlig debatt om saken.

Men hva befolkningsveksten i Afrikas befolkningseksplosjon vil føre til i Europa er nærmest ufattelig, og den er allerede i ferd med å bli merkbar. Professor i antropologi og Afrika-ekspert Stephen Smith mener at dagens 9 millioner afrikanere i Europa vil øke til mellom 150 og 200 millioner bare i løpet av de neste 29 år.Flyktningene


Publisert 26. desember 2019

Av Øyhild Senstad


«Jeg var årsaken til bekymring for mange borgere i dette landet, fordi jeg er farligere enn fattigdommen til pensjonister, farligere enn miljø-forurensning og farligere enn mangelen på helsearbeidere. Jeg er en som alltid har skylden i andres feil. Jeg er en person som alltid skammer meg for å si hei til naboene. Visste du hvem jeg er? Jeg er Flyktningene» skriver Fares Albattoura, flyktning og tidligere advokat i Syria.


Hvis du tror at du er så viktig at du alene er årsaken til hele Europas flyktningproblemer, har du jammen i meg ganske høye tanker om deg selv. Hva med å skrive litt om det gode livet du har fått her i landet, selv om jeg skjønner at du har mistet mye. Men vet du hva. Man behøver ikke å være flyktning for å ha mistet og opplevd sorger i livet. Akkurat her vi ble født og vokste opp, har vi også opplevd både å miste - ektefelle, barn, jobb og helse. Og mange av oss har opplevd krig.


Sett deg ned med den flinke pennen din og skriv et innlegg til Aftenposten om hvor fint det er her, og hvor glad du er blitt i ditt nye fedreland. Selv den vestlige verden er full av halvtomme glass, men jeg velger å kalle dem for halvfulle. Gjør du?En tur på IKEA


Publisert 26. november 2019

Av Olav Jonstadius


En tur på IKEA i Oslo en regnfull novemberdag får en til å tenke på hvordan det blir i Norge om ikke så lenge. Mens de andre kjøpesentrene forbereder seg til jul, gjør IKEA det klart til vinterfest. Grunnen til det er at jul forbindes med Jesus og kristendommen – noe som ikke passer inn for de ansatte og besøkende. For det er like mange – om ikke flere – mørkhudede ansatt enn ansatte som er lyse i huden. Det samme gjør seg gjeldende på kundesiden – hvor store innvandrerfamilier avlegger varehuset et besøk.  Hvor kommer disse storfamiliene fra når det stort sett et ungdommer i sin beste alder som blir berget i Middelhavet?


På sin hjemmeside skriver IKEA under tittelen Samfunnsansvar: «På IKEA tar vi rollen vår i samfunnet rundt oss på alvor, og vi jobber hardt for å være gode naboer for dem vi er en del av hverdagen til. Det er fordi vi ønsker å ha en positiv innvirkning på mennesker og miljø i alt vi gjør og på alle steder der vi er til stede» Det er tydelig at dette innebærer promotering av økt innvandring til landet – og blir å anse som landssvik.


Daglig leder/ adm.direktør i IKEA AS er Clare Sophie Kendall RodgersGeorge Orwell fikk rett!


Publisert 30. oktober 2019

Av Sigurd Brønstad


I mai 2019 rulles det ut en stor kampanje mot netthat, kalt «Rusken på nett». Bak aksjonen står nok en nyopprettet organisasjon ved navn NOhate.no. NOhate er støttet av store aktører som Schibsted, Telia og Elkjøp, Kavlifondet og Sparebankstiftelsen. Erna Solberg var med på Youngstorget for å sparke i gang den offisielle åpningen av aksjonen. Formålet med «Rusken på nett» er etter organisasjonens egen definisjon «å rydde opp i søppelet i kommentarfeltene på internett».  


Da håper jeg at "Rusken på Nett" starter med å undersøke hat-pratet fra politikere og myndighetspersoner som mobber en del av befolkningen, som har andre meninger enn dem selv! Håper at Støre blir tiltalt for hat-prat mot Sylvi Listhaug, som han mobbet ut av regjeringen, og Sanners hat-prat mot Resett-følgere! Dette lover bra! 


Men, det er vel igjen vanlige mennesker, som forteller sannheten, som skal tas igjen! Det er ingen likhet for loven! Å bytte ut store deler av våre politikere er overmodent! Alt dreier seg om at det ikke må prates dritt om innvandrere, uansett hva de gjør! De har blitt hellige "kuer" i Norge! De kan si og gjøre hva de vil uten å bli kritisert! George Orwell fikk rett! Vi er der nå!Folk er forbannet


Publisert 26. september 2019

Av Anton Tonstad


Er FrP politikere jævla dumme? Forstår de ikke sine velgere? Man kan undres. FrP i opposisjon var et helt annet parti, her ser vi hva makt gjør. Det politiske landskap ligger åpent for et parti som kan komme på banen vedr innvandring og islam. Hele Norge skjønner de problemer dette medfører, ikke bare vi i Groruddalen. FrP har ikke en dritt å vise til. De har sviktet sine velgere. Ikke kom med det om at alternativet er verre. Folk er forbannet.

Har stemt FrP i mange år, nå er det slutt. Utenom Listhaug finnes det ikke ryggrad. De burde ikke gått med på å la henne gå som justisminister. Eneste redningen for FrP er å få Listhaug i en viktig posisjon. 6 år i regjering og ikke fått igjennom en eneste viktig sak. Alle avgifter som før, hva med NRK, strøm, bil, bom, alkohol etc. Udugelige politikere. Min stemme går iallfall til bommotstanderne. FrP kan seile sin egen sjø, de vi bli radert bort i de neste valg. Se på Danmark, og dansk folkeparti, de skjønte heller ikke hva som traff dem.Fremskrittspartiet lurer deg


Publisert 18. september 2019

Av Oddbjørn Jonstad


Fremskrittspartiet har i årevis fortalt folk flest at de vil ha en streng, men rettferdig innvandringspolitikk. Likevel har dette medført at 23 % av befolkningen er innvandrere eller etterkommere av innvandrere. I landets hovedstad utgjør innvandrerbefolkningen – hovedsakelig muslimer - 33 % til tross for FrPs deltagelse i regjeringen. Er dette strengt og rettferdig ovenfor den norske befolkningen – eller er det strengt og rettferdig ovenfor innvandrerbefolkningen? Disse høye tallene viser at alt FrP-snakket om integrering ikke fungerer, da gjenstår bare repatriering, jfr. Repatriering.no. Hvis ikke – hvor skal det ende?


Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann i Frp skriver i september 2019 at muslimen og visepresident på Stortinget, Abid Raja, mener at FrP driver med brun propaganda - med hat mot andre mennesker. Han skriver også at det ikke er muslimer som er problemet. Muslimer flest forsøker ikke å snikislamisere samfunnet, de ønsker bare å leve sine liv i fred. Det er de som står på sidelinjen og heier frem de konservative kreftene, som er problemet, hovedsakelig norske, sekulære ikke-muslimer og kvinnesaksforkjempere på venstresiden.


Dette viser at Herr Helgheim og heller ikke FrP har forstått alvoret når det gjelder Islam og muslimenes inntog i landet. All historisk erfaring viser at muslimene krever å få overta samfunnene de lever i og at det som oftest ender med Sharialov. Ikke la deg lure av FrP og Abid Raja.Flyktningbegrepet


Publisert 29. august 2019

Av Odd Olav Bjørn


I henhold til FN-konvensjonen om flyktninger av 1951 er en flyktning en person som er utsatt for urettvis forfølgelse i eget land, og som derfor trenger opphold i et annet land for å unngå overhengende fare. I gammel tid var asylretten basert på diplomatiske avtaler, i dag er den traktatfestet. Norge har bundet seg til å respektere flyktningkonvensjonen av 1951. Flyktningbegrepet ligger fast i konvensjonen og den som møter konvensjonens krav for flyktningstatus, har krav på dette i henhold konvensjonen.


Men flyktningretten er et virkemiddel i nødssituasjoner. En flyktning har krav på asyl, men dette er imidlertid per definisjon et temporært eller tidsavgrenset opphold utenfor egen stat.

Asyl har man bare krav på så lenge man fortsatt har begrunnet frykt for urettvis forfølgelse, eller det kan være livsfarlig om man returneres til eget land. Asyl er altså pr. definisjon nødhjelp etter behov. De to hovedbegrepene i flyktningretten er derfor asyl og repatriering – det siste betyr retur til eget land når forholdene tillater det. Her har den norske regjering sviktet totalt.Med hijab på Stortingets talerstol


Publisert 7. juni 2019

Av Sverre Christiansen


Marian Abdi Hussein, som er leder for SVs inkluderingsutvalg og medlem av bydelsutvalget i Gamle Oslo, møter i juni 2019 som vararepresentant på Stortinget. Samtidig gjorde hun sin debut på Stortingets talerstol. Det er første gang en norsk-somalier står på Stortingets talerstol. Media kan også kan opplyse om at Hussein senere vil foreslå tiltak mot «islamofobi» – et ord SV har tatt i bruk i partiets interne dokumenter.


Hussein er så vidt vites også den første som stiller til møte i landets lovgivende forsamling iført det kvinneundertrykkende plagget hijab. Det er altså identitetspolitikk hun driver, noe som også kommer til uttrykk ved kampen for bostøtten: Mange må flytte vekk fra Gamle Oslo, sa hun fra Stortingets talerstol, og dermed tvinges de til å forlate stedet hvor de har sine venner og nettverk. Ved å hjelpe folk til å bli boende i bydelen, motvirkes utenforskap, konkluderte Hussein. Spørsmålet er utenfor hva: Utenfor eget klansamfunn eller utenfor det norske samfunnet?


Gratulerer, Norge. En kvinne i det muslimske brorskapets uniform på Stortingets talerstol. Selvfølgelig kommer kvinnemennesket fra SV, - islamistenes nyttigste idioter. SVs og denne somaliske kvinnens demonstrasjon av manglende respekt for vår nasjonalforsamling og våre verdier, burde selvfølgelig ha vært slått ned på av Stortingspresidenten. Men med islamisters inderlige frekkhet og krenkende framferd er også våre politikeres ynkelighet dessverre tydeligere enn noensinne.


Kanskje det er på tide med Landssviker.no og/eller Riksrett.noIkke-vestlige innvandrere i Norge


Publisert 5. mars 2019

Av Sverre Christiansen

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentliggjort oppdaterte tall over innvandrerbefolkningen i Norge, og de viser at antallet innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2019 er 944.402 personer – altså litt under en million.


Det svarer til 17,7 prosent, eller noe over en sjettedel, av hele befolkningen. Av disse er 765.108 innvandrere, mens 179.294 er norskfødte med innvandrer­foreldre.


Om man kun ser på de norskfødte med innvandrer­foreldre, er det 137.244 personer, eller 76,5 prosent, som har ikke-vestlig opphav. Det er omtrent ensbetydende med å si at tre fjerdedeler av 2. generasjons­-innvandrerne er ikke-vestlige. Det er ikke overraskende med tanke på at de fleste ikke-vestlige innvandrere stifter familie med andre av samme bakgrunn, mens vestlige innvandrere i større grad stifter familie med nordmenn – dersom de blir værende i det lange løp.


Det store spørsmålet er hvor dette skal ende?Andelen norskfødte faller fra 83 til 64 prosent

Publisert 15. september 2018

Av Oddbjørn Jonstad

I år 2100 utgjør andelen innvandrere fra Asia og Afrika 29 prosent av Norges befolkning. Årlig realinntekt per innbygger reduseres med 72.000 kroner.

Det er to av flere hovedkonklusjoner i rapporten som SSB publiserte en tirsdag ettermiddag i 2017.

Folkemengden vokser jevnt fra dagens 5,3 millioner og passerer 8,5 millioner rett etter 2100 i innvandringsscenariet. Det er nær det dobbelte sammenlignet med 0-scenariet (0-scenariet er null innvandring og utvandring fra og med år 2016). Andelen av befolkningen med bakgrunn fra land utenom EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand øker jevnt fra 10 prosent i 2016 til 29 prosent i 2100. Andelen norskfødte med minst en norskfødt forelder faller fra 83 til 64 prosent i løpet av denne perioden.


Det gamle samfunnet var homogent

Publisert 15. september 2018

Av Anders Kjerschow

Når man studerer valgresultatene fra Sveriges muslimske kolonier, finner man noe dypt urovekkende: Venstresiden samler opptil 90% av stemmene, og en lignende konsensus og anti-mangfold må man til kommunistiske diktatur for å finne maken til. Dette bekymrer imidlertid ikke Stefan Löfven og andre sosialistiske politikere. De ser på slike ekstreme valgresultat som en seier for sosialdemokratiet, og en styrke for fremtidens samfunn. At det gamle samfunnet var homogent, velfungerende og vakkert, mens det nye svenske samfunnet er splittet, kaotisk og farlig plager dem ikke nevneverdig. Löfven snakker om samfunn og samhold som om ingenting er forandret i Sverige. Han har ikke noe valg. Det er ingen vei tilbake.


Arbeiderpartiet har en voksende maktbase blant muslimer

Publisert 13. september 2018

Av Tor Johnsen

Arbeiderparti-støtten er sterk hos alle religiøse grupper, men blant muslimske ikke-vestlige innvandrere er det ekstreme utslag: Rundt 80 prosent stemmer Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet har en voksende maktbase blant muslimer. Dermed kan de aldri gjøre noe for å krenke disse, men vil fremme deres interesser, herunder f.eks. fremstille alt som det "tåpelige og fordummende" (for å bruke Raymond Johansens ord) begrepet "enkelthendelser".

F.eks. flere ganger steinkasting mot natteravner = "flere enkelthendelser".

Dermed kan Arbeiderpartiet heller ikke representere etniske nordmenns interesser, de vil ikke risikere å tape den voksende muslimstemmen.


Nesten 100.000 flere muslimer med opphold i Norge

Publisert 9. september 2018

Av Hermann Magnussen

Under Erna Solberg har det blitt nesten 100.000 flere muslimer med opphold i Norge. Disse fordeler seg på minst 40.000 gjennom familiegjenforening, noe tilsvarende gjennom den meget store andelen av alle asylsøkere som har fått opphold i Norge. Dessuten i gjennomsnitt mellom 3.000 og 5.000 kvoteflyktninger fra FN og EU pr år. Og så er det mange barnefødsler; noe som selvfølgelig i sum er sterkt økende.

Blir vi byttet ut som folk? Ja. Jeg vet om en god del svensker som mener at vi nordmenn er så heldige fordi vårt land ikke er i samme situasjon som Sverige. Vår regjering skal tydeligvis ikke være like innvandringsgal som den svenske. Men dette er basert på misforståelser. Norge ligger kanskje fem eller ti år etter Sverige når det kommer til innvandring men utviklingen er den samme. Dette er ganske åpenbart i Oslo der skyteepisoder som i de svenske byene blir alt vanligere.