KRIMINALITET

KRIMINALITET


Innvandringen har medført mer og grovere kriminalitet i landet. Dette medfører ikke bare økte utgifter til politi, rettsvesen og fengsler etc., men går også utover livskvaliteten til mange mennesker.

*****************************************************************************************************************************************************

(HVIS DU SAVNER FLERE GODE INNLEGG  - SE NORSK ARTIKKEL-TJENESTE)


Hjertevarme – nei takk


Publisert 21. august 2021

Av Anton Evensen


Jeg var tidligere en veldig, veldig snill, hjelpsom og hjertevarm nordmann. Jeg ga alltid penger, jeg hjalp når jeg kunne og jeg gjorde min del for å hjelpe migrantene. Men så måtte jeg bo i Oslo i noen år og jeg møtte disse folkene som dere nå vil gi hjertevarme. Og de gjorde livet mitt til et helvete. Og de brukte opp all den norske godheten min. Jeg har ikke mer, de har brukt det opp. Så nei, de får ingen hjertevarme av meg fordi de utnyttet meg og brukte opp alt jeg hadde.


Dette er ikke nordmenns feil at vi er kommet i denne situasjonen. Dere kan ikke kreve at vi skal være snille og ha hjertevarme etter å ha blitt lurt, løyet til og utnyttet i 40 år. Det hadde vært galskap, mental sykdom. De får ingenting av meg - annet enn kritikk.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fellesnevneren for gjenger


Publisert 9. juli 2021

Av Thor Øystese


Jeg har fulgt en god del rettssaker, særlig i Oslo tingrett, de fleste har dreid seg om vold, ran, voldtekt og drap. Noen ganger er det én tiltalt, men oftere er det flere, seks-syv er ikke uvanlig. Det er gjerne gjenger som begår ran, ofte voldelige. Gruppevoldtekter er forholdsvis sjeldne.

Fellesnevneren for gjenger som raner eller voldtar, er denne: Alle har innvandrerbakgrunn. Jeg kan komme på ett eneste unntak, hvor én i gjengen var norsk. Til gjengjeld er ofrene praktisk talt utelukkende norske jenter og gutter. Guttene bankes opp og ranes, jentene voldtas. Dette er eksempler. Men det finnes jo statistikk, i hvert fall på gjerningsmenn.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Annengenerasjons innvandrere


Publisert 4. juli 2021

Av Thor Øystese


Innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn i 123 av 128 typer lovbrudd. Overrepresentasjonen var svært kraftig når det gjelder ran, vold, grov vold, drap og voldtekt viser tall fra SSB. Innvandrere fra ikke-vestlige land domfelles nesten fem ganger hyppigere enn nordmann for ran og utpressing, nesten fire ganger hyppigere for voldtekt, og 3,6 ganger hyppigere for grov kroppsskade (tidl. grov vold), drap og drapsforsøk.

Men det går seg ikke til: Tallene viste også at barn av innvandrere begår mer kriminalitet enn dem som selv innvandret. Mange av dem som dømmes for nettopp ran, vold og voldtekt er annengenerasjons innvandrere. De er født her, og er norske statsborgere.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Grove voldtekter – og innvandrere


Publisert 29. juni 2021

Av Bjarne Nilsen


Seks gutter er i Oslo tingrett kjent skyldige i grove voldtekter mot en jente som var 15 år da overgrepene skjedde kan NTB fortelle i mai 2021. Alle de tiltalte guttene var 15 eller 16 år da overgrepene ifølge tiltalen ble begått sommeren og høsten 2019. Flere ganger skal guttene ha utsatt det samme offeret for grove voldtekter, trusler, vold og kroppskrenkelse. Ved de to alvorligste tilfellene i tiltalen gikk flere gutter sammen om å holde jenta eller truet med å drepe henne mens voldtektene ble utført. Rettssaken ble holdt i Oslo tingrett under strenge regler om referatforbud og innskrenkning av åpenheten i domstolen. Først senere ble dommen mot guttene offentliggjort.


Her ser en at både NTB og rettsvesenet gjør hva de kan for å beskytte den kriminelle innvandrerungdommen. Kanskje det er på tide med et nytt landssvikoppgjør?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Innvandrere – og paragraf 185


Publisert 16. juni 2021

Av Thor Øystese


Innvandrergjenger som raner eller voldtar, går systematisk etter norske ofre. Derfor er det på høy tid å spørre: Hvorfor defineres ikke dette som rasistisk motivert hatkrim? Hvorfor er det ikke straffeskjerpende?

Det gjelder forøvrig ikke bare gjenger. Også enkeltvis slår, raner og voldtar innvandrere, og de velger påfallende ofte nordmenn som ofre. I mai ble syriske «Hassan» dømt til ungdomsstraff for å ha voldtatt «Emilie» (15) i Tromsø. I april ble en annen syrer dømt for å ha voldtatt en 14 år gammel jente på Sunnmøre. I mars ble to syrere siktet for henholdsvis voldtekt og seksuell omgang med to norske jenter under 16 år i Sandnes.


Men de blir aldri tiltalt etter straffelovens rasismeparagraf - paragraf 185. Hvorfor?

Kan det ha noe med feministiske kvinner i politiet og rettspleien å gjøre?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Maktmisbruk


Publisert 16. mai 2020

Av Odd Olav Bjørn


Kampen for ytringsfrihet må vinnes hver dag skriver Guri Melby, Kunnskaps- og integreringsminister (V) i oktober 2020 - etter drapet på læreren Samuel Paty i Frankrike.

Men i går klistret en bekjent av meg en A4-print av en velkjent Mohammed-karikatur utenfor en videregående skole. Han ble et par timer senere oppsøkt av fire (4!) uniformerte politimenn i to uniformerte biler, som parkerte meget synlig foran huset hans. Familien ble vettskremt. De skulle åpenbart skremme ham fra å utøve sin ytringsfrihet. De forsøkte å snakke ham til rette i en halvtime. Dette er helt feil bruk av politiet og et maktmisbruk. Politiet skal jo beskytte ytringsfriheten! Dette er Norge - ikke Saudi-Arabia.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dominanskriminalitet


Publisert 24. april 2021

Av Helle Nilsen


Norge sliter med samme problemer som Sverige, men foreløpig i mindre skala. Det er mistilpassede unge med bakgrunn fra land i Afrika og det islamske Asia – som begge inkluderer Midtøsten – (R3-land) som begår mye og personfarlig kriminalitet. Og de blir yngre og yngre. De angriper i flokk, opptrer svært truende og/eller raner et enslig offer. Mange våger ikke å anmelde av frykt for represalier. Fordi de er så unge, står myndighetene nærmest maktesløse. Slik kan vi ikke ha det.

Dette kalles dominanskriminalitet, og som i all hovedsak uføres av gutter og unge menn med Midtøsten-bakgrunn som på denne måten utøver makt. Ofrene er som regel etnisk norske. Med tanke på konsekvensene ville det nok være bedre for alle parter om våre myndigheter snart manner seg opp til å sette skrekk i de kriminelle ungdommene, og antagelig deres foreldre, fremfor å la dem sette skrekk i alle andre.


Et sted går det faktisk en grense, og hvorfor vente til den overskrides?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Feminister - og innvandrere


Publisert 22. april 2021

Av Dagny Juliussen


Trøndelag politidistrikt har diskriminert en mann av afrikansk opprinnelse fordi han har blitt stoppet i flere trafikkontroller, mener Diskriminerings-nemnda. Dette til tross for at operativt personell sier at det i ett av tilfellene er loggført at mannen ble stoppet som følge av registrering i etterretningsregistret, i to andre tilfeller er mannens kjøreadferd loggført, og i flere øvrige tilfeller handler det om rutinemessige kontroller nattestid i områder med mye kriminalitet. Men Diskrimineringsnemnda fattet følgende vedtak: Trøndelag politidistrikt diskriminerer A på grunn av etnisitet.

Velkommen til den nye tiden kan man si. I Diskrimineringsnemnda er 67 prosent kvinner og to andre er innvandrere. Lederen for sekretariatet er Ashan Nishantha (f. 1977). Det virker som om feminister og innvandrere finner hverandre oftere og oftere.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jobb nr. 1 – Riksrett!


Publisert 13. april 2021

Av Oddbjørn Jonstad


Det er mange som skriver i media og ikke minst i kommentarfeltene i alternative media om innvandringen - og om hvem som har skylda for de negative og farlige konsekvensene av den. Mange mener at det er politikerne som i hovedsak er ansvarlig for dette. Men det hjelper lite å klage og kyte på politikerne, hvis man ikke aktivt går inn for å endre det man ikke ønsker skal få utvikle seg. Det eneste som kan sette en stopper for innvandringen, er å stille de ansvarlige politikerne for riksrett, intet annet. Alt annet er bare prat. Dette må være jobb nr. 1. Lovgrunnlaget finner du på internettsiden Riksrett.no. Blir du med?

(Jobb nr. 2,3 og 4 kommer jeg tilbake til senere).


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ABBs motiver


Publisert 9. april 2021

Av Sigurd Bjørnsen


Ingen oppegående mennesker legitimerer Behring Breiviks (ABB) handlinger, men hans motiv for å gjøre dette, nemlig den omseggripende, skadelige innvandringen, er det aldri tatt et oppgjør med. Da ABB ble kjent tilregnelig etter at den politiske eliten (les AP), fikk byttet ut fagpersonene som skulle finne ut om ABB var ved sine fulle fem, var bare en farse. AP ville dømme denne mannen til evig fengsel. Hvis han hadde blitt vurdert som utilregnelig hadde ikke AP fått hevn mot ABB og de kunne ikke brukt denne terroraksjonen til å klandre høyresiden!
Når ABBs reelle motiver med hensyn på innvandring ikke ble nevnt med et eneste ord, eller tatt et oppgjør med, er dette et hån mot land og folk. Det er ikke noe rart at folk snur AP og AUF ryggen - når de ønsker å feire de fatale konsekvensene av sin egen innvandringspolitikk.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jordmoren – ble fritt vilt


Publisert 29. mars 2021

Av Finn Antonsen


En norsk jordmor som hadde jobbet i 11 år som jordmor på Ahus og Ullevål hadde fremdeles ikke tatt imot ett eneste etnisk norsk barn. Dessuten fortalte hun noe annet. Hun sa at hver fødsel var en skremmende opplevelse, for dersom noe gikk galt med fødselen eller det var noe galt med den nyfødte, så fikk jordmoren skylden for dette av den fødendes klan. Dermed ble jordmoren fritt vilt for klanen til den nye landskvinnen. Dette medfører selvsagt til et enormt press på alle jordmødrene i Oslo, og de truet derfor med å si opp jobbene sine for ett par år siden! Det er ikke uten grunn du får servert halal-lunch i kantinen på Ahus. Administrerende direktør er Øystein Mæland. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Falske pass og ID-dokumenter


Publisert 20. februar 2021

Av Nils Terje Brustad


Det var en femdobling av avslørte misbrukte ID-dokumenter ved Oslo lufthavn. I fjor ble 1.104 utlendinger avslørt med falske pass og ID-dokumenter her i landet, det høyeste tallet noen gang siden det kom statistikk om dette i 2012. Ifølge Aftenposten ble de 1.104 personene tatt med 1.167 falske dokumenter. Av dem som ble tatt, var 482 tyrkere.

- Oslo lufthavn avdekket nesten fem ganger så mange misbrukte ID-dokumenter i 2018 som i 2017. Det er også her de fleste tilfellene av ID-misbruk blant tyrkiske borgere ble avdekket da de ankom med fly, sier seniorrådgiver Mads Odnes Jensen ved Nasjonalt ID-senter. – For mange av dem har det vært nødvendig å bruke falske dokumenter for i det hele tatt å komme seg til Norge, hovedsakelig med fly. Men når de møter i Politiets utlendingsenhet og søker asyl, oppgir de sitt angivelig riktige tyrkiske navn og identitet, fortsetter han.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Barneskoler – og innvandrere


Publisert 23. januar 2021

Av Fred Gløersen


42 lærere og ansatte ved Mortensrud barneskole i bydelen Søndre Nordstrand slår alarm om en skolehverdag med trusler og vold. I et innlegg i beskriver de situasjonen som prekær.

Lærerne ved Mortensrud er dermed den andre skolen i bydel Søndre Nordstand som slår alarm om uholdbare forhold. For en stund siden var det lærere og ansatte ved Lofsrud skole som brukte mediene til å rope høyt om hjelp (27 lærere roper varsku om trusler, vold og hevn- og æreskultur).

Lærerne varsler om en skolehverdag med trusler og vold. Det er barn som skolen ikke har ressurser og kompetanse til å hjelpe. Problemene starter lenge før ungdomsskolen forteller de. Kan det ha noe med innvandring å gjøre?Nasjonalitet er ikke interessant informasjon


Publisert 11. desember 2020

Av Øystein S. Johnsen


Fire menn i alderen 18 til 20 år ble framstilt for varetekt i Sør-Trøndelag tingrett etter at de er blitt siktet for voldtekt i Levanger. Men politiet nektet å opplyse om nasjonaliteten til de fire voldtektssiktede mennene

Ifølge andre media er mennene fra Afghanistan. Fornærmede i saken er en kvinne i 20-årene som ifølge politiet ikke har tilknytning til de siktede i saken.

I et intervju av politiadvokat Kjersti Brandtsegg Moe om nasjonaliteten på de siktede sier Politiadvokaten: – Vi trenger ikke å gå ut med de siktedes nasjonalitet. Spørsmålet er også om det er interessant informasjon. – Jeg kan si så mye at de ikke er norske statsborgere, men utover det kommenterer jeg ikke nasjonalitet.

Jaså, er det opp til Politiet å bestemme hva som er interessant info? Og hun vet ikke engang hvor de kom fra og når de kom til Norge? Politiet trenger ikke slike kommunikasjonsfolk, spar pengene, og si som sant er, vi gir ikke ut info vi ikke liker.


Man må også kunne spørre seg om det er for mange feministiske kvinner i ledende stillinger i politiet.Gjengkriminalitet


Publisert 12. november 2020

Av Jenny Martinsen


Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) foreslår ny lovendring for å bekjempe de kriminelle gjengene. Det nye lovforslaget handler om inndragning. Det går ut på at politiet skal kunne ta verdier fra kriminelle uten å måtte bevise tid og sted for hvilken kriminell handling verdien kommer fra.

Gjenger kan i dag gi et signal om at det lønner seg å begå kriminalitet, mener Mæland. Hun viser til at mange av dem som driver med alvorlig kriminalitet, som narkotikaomsetning, menneskehandel, våpensalg og torpedovirksomhet, ofte sitter igjen med fortjeneste.

Jurist Line Steen Presthus er en del av utvalget som har vurdert lovforslaget. Hun er positiv til forslaget.

Den assisterende sjefen for økonomisk kriminalitet i Norge, Hedvig Moe, er også enig. For å få til bedre inndragning i politiet er det opprettet en kompetansesenterfunksjon hos Økokrim.

Det som slår en her, er at disse damene ikke forstår og ikke vil innrømme at det er innvandringen som skaper gjenger og gjengkriminalitet. Det er mot innvandringen innsatsen må settes inn. Det er også typisk at det er kvinner som jobber med innvandrerkriminalitet i politi og rettsvesenet. 70 % av politiadvokatene i Oslo er kvinner. Kanskje innvandrerkriminaliteten og feminismen går hånd i hånd i landet.Arrangerte ekteskap


Publisert 11. november 2020

Av Steinar Christiansen


Spillet rundt NGO-skipene i Middelhavet, hvor det hele er så godt synlig, berører svært få migranter sammenlignet med det totale antallet som kommer jevnt og trutt til Europa.

Personer fra tredjeland inngår arrangerte ekteskap for å komme legalt inn i EU. Disse er for det meste menn fra Pakistan, India og Bangladesh, men også fra Serbia, Nepal, Ukraina samt enkelte stater i Nord-Afrika. Kvinnene som er villige til å inngå et fiktivt ekteskap, kommer fra Bulgaria Portugal, Romania og Slovakia. De har lite utdannelse og svært lav inntekt.

Prisene det er tale om, er mye penger i opphavslandene, hvor det i praksis er overklassen som migrerer illegalt til Europa, hvor de bruker det politiske asylet og europeernes manglende evne til hjemsendelse som middel til et nytt liv på vår bekostning.Til å grine av


Publisert 2. oktober 2020

Av Anton Finstad


Hittil i år har lærere i Bergen meldt fra om vold i arbeidstiden over 300 ganger. Tallet har økt de siste årene, ifølge Utdanningsforbundet.

Ifølge Bergens Tidende er det ikke sikkert hva økningen skyldes. Det kan være at lærerne er blitt flinkere til å melde fra, men leder Bente Ingeborg Myrtveit for Utdanningsforbundet i Bergen mener at utfordringene med vold i skolen har økt, og at den største økningen er blant de yngste elevene, uten at hun har noe svar på hvorfor.

Ikke sikker på hva det skyldes? Herregud, de vet hva det skyldes - i tillegg til all annen vold i samfunnet. Dette fantes overhodet ikke hos 2-3 etterkrigsgenerasjoner; kun enkelte litt ‘strenge’ lærere.
Vi ser at problemet tiltar med tilførsel av innvandrere - så enkelt er det å fastslå hva det skyldes. At mange etnisk norske trekkes med for å tøffe seg, gjør det selvsagt verre. Hele samfunnsutviklingen er regelrett til å grine av.Kaller innvandrerne for flyktninger


Publisert 26. august 2020

Av Kari Reigstad


I Sverige de siste årene har antallet personer (16-84 år) som er blitt utsatt for seksualforbrytelser økt kraftig, fra 2 til 6,4 prosent. Det skjedde det en markant endring fra 2015. Hva skjedde så i Europa, og ikke minst i Sverige, fra 2015 kan en spørre?

Svenskene klarer det igjen. Denne gangen er det en ny rapport fra det Brottsforebyggande rådet (Brå) som slår fast at økningen av seksualforbrytelser i Sverige ikke har noe med innvandringen å gjøre.

Selvsagt kaller Brå innvandrerne for flyktninger, det er jo slik landet legitimerer sin høye innvandring, men det beste som kan sies om deres analyse er at de i alle fall bekrefter at seksualforbrytelsene øker. Det har de ikke vært like villig til tidligere. For å skjule eller pynte på virkeligheten omdefinerer man gjerne noe grupper, skiller ulike forbrytelser opp i mindre deler eller putter alt sammen i en gruppe og rister godt. Men noen ganger lar det seg ikke skjule, uansett hvor godt en prøver. Slik er det i Norge også – jfr. Aftenposten og NRK.I redsel for de utagerende barna


Publisert 17. august 2020

Av Anders H. Torbjørnsen


Hvorfor er ikke skolesamfunnet og samfunnet for øvrig mer opptatt av de barna som lever i redsel for de utagerende innvandrerbarna, eller på andre måter får skolegangen sin ødelagt av utagerende elever

Jeg er ingen lærer og har kun sundt bondevett som det heter. Har selv barnebarn og ser hvordan de og enkelte lærere kan slite med «problemelever». Det er dessverre ikke bare elevene som er lærernes største angst, det er barnas foreldre som lager et «helvete» før, under og etter et foreldremøte. Synes synd på alle elever og lærere som daglig gruer seg til neste skoledag!Voldshendelser i Oslo


Publisert 1. august 2020

Av Lars Helgesen


Oslo Politidistrikt har i juni 2019 utarbeidet en rapport om Anmeldt vold i storbyområdet. Det er den første i sitt slag siden 2009. I 2018 var antallet voldsanmeldelser 7310. Økningen fra 2009 til 2018 var på 28 %. Økningen i anmeldelser er større enn befolkningsveksten i politidistriktet, som var 16 % fra 2009.

Rapporten er utformet av to sivile, såkalte «analytikere» ved Stab for virksomhetsstyring i Oslo politidistrikt, Marianne Sætre og Christina Hofseth.

Forfatterne bruker ingen plass på å beskrive de befolkningsmessige endringene som har skjedd i Oslo i løpet av de siste tiårene, og diskuterer heller ikke kultur eller etniske og religiøse spenninger. Av og til antydes det en sammenheng i begreper som «slekt- og klansbaserte storfamilier med minoritetsbakgrunn».

Dette dokumenterer at feministiske kvinner har tatt styringen i politiet. De gjør sitt ytterste for ikke å få frem sannheten om forholdet mellom innvandring og kriminalitet.Innvandrere anmelder nordmenn


Publisert 19. juli 2020

Odd Bjørnsen


Organisasjonen MINORG som ledes av Qirrat Shahid og advokatkontoret INSOLIDUM med advokatene Sheraz Malik og Farooq Ansari har jobbet en tid med å få på plass en solid anmeldelse mot organisasjonen SIAN (STOPP ISLAMISERINGEN AV NORGE). Qirrat Shahid uttaler at de ser på SIAN som de aller fleste: En gruppe mennesker med en ideologi lik de to siste terroristene. Vi kan ikke miste flere uskyldige liv pga denne type tankegang. De andre advokatene i INSOLIDUM er Sheraz Malik, Muhammed Saqib Rizwani, Maryam Kausar og Veronica Viktil. Advokatfirmaet tilbyr ma. tjenester innen utlendingsrett, NAV og advokater i Pakistan.

Det er en økende tendens at innvandrere nå går til rettsak mot etniske nordmenn. Leder i Norsk Folkeparti ble anmeldt av innvandrere og bøtelagt fordi han på en nettside krevde at innvandrere skulle reise hjem til hjemlandet. Slik kan vi ikke ha det.Ikke bare i Oslo


Publisert 18. mai 2020

Av Odd Bjørnsen


Oppegård Avis kan i mai 2020 fortelle om en slåsskamp med kniv mellom seks gutter på Kolbotn – som ligger noen få kilometer fra Oslo. Det ble satt inn både helikopter og hund. Politiets operasjonsleder Tom Sandberg kan fortelle at noen av de involverte var kjent for politiet fra før. Men hverken politiet eller avisredaktøren forteller at dette er innvandrerungdom. Vi ser en tendens til at gjengene i Oslo trekker mot Kolbotn og Ski. Sjef for politidistrikt Øst er Ida Melbo Øystese og avisens sjefredaktør er Sigbjørn Vedeld.  Med bensin og fyrstikker


Publisert 15. april 2020

Av Anne Hansen


Ikke engang koronakrisen gjør inntrykk på pøbelen i Oslo. Bilbranner er «gøy». For det er en effektiv måte å skape frykt på i befolkningen, og du får stor oppmerksomhet – for å være en idiot.

Politiet i Oslo rykket en søndag morgen ut til Haugerud i bydel Alna i Oslo. Denne gangen var syv-åtte biler satt i brann. Tidligere same natt brant det også i tre biler i samme bydel. Politiet ser hendelsene i sammenheng.

Det er etter all sannsynlighet ikke norsk etnisk ungdom som gjør noe slikt. Det skyldes antakelig ene og alene at våre politikere over tid har gitt «carte blanche» til at kulturer fra Midtøsten og Afrika har fått slå rot i Norge. Det er sannheten. Lik den eller ikke. For det er hovedsakelig ikke-vestlig innvandrerungdom som er ute og renner på nettene med bensin og fyrstikker i innvandrertette områder.

Hva oppnår de med det? Jo - de markerer revir. Her er det vi som bestemmer, se hva vi er i stand til å gjøre. Enkel logikk - ikke sant?Svenske tilstander


Publisert 10. april 2020

Av Anna Hansen


I Sverige har de nylig kartlagt, for første gang siden 2005, koblingen mellom etnisk opprinnelse og kriminalitet. Tallene er en varm potet som ikke passer inn i den politisk korrekte idyllen i landet.

Fra 1985 til 2017 har andelen som er dømt for kriminalitet og som er født utenfor Sverige eller har en eller to utenlandsfødte foreldre, vokst fra 18 til 34 prosent. Mens andelen personer med utenlandsk bakgrunn i 1985 utgjorde 31 prosent av mistenkte i svenske straffesaker, utgjør den samme gruppen i dag 58 prosent.

Det er visse typer forbrytelser der innvandrere er overrepresentert. I perioden 1985-1989 var 42 prosent av alle mistenkte for drap og drapsforsøk i Sverige innvandrere. I 2013-2017 hadde andelen steget til hele 71 prosent.

Det er innvandrere med røtter i Midtøsten, inkludert Afghanistan og Iran, sammen med mennesker med afrikanske røtter som er særlig overrepresentert i kriminalitetsstatistikkene.


Men fortsatt skal noen hevde at det ikke finnes noen sammenheng mellom innvandring og kriminalitet?Den økonomiske innvandringen


Publisert 1. mars 2020

Av Øyhild Sinsen


Ny barnevernslov må ivareta etniske minoriteter bedre, skriver Athar Ali i Norsk Innvandrerforum.

Dette er et godt eksempel på problemer som oppstår ved innvandring. Jeg tør påstå at det også viser at vi antagelig har nådd et metningspunkt i innvandringen til Norge i dag. Den økonomiske innvandringen. Vi har gode lover i Norge, lover som omfatter alle borgere av landet. Det finnes ingen fornuftig begrunnelse for at vi skal ha spesielle lover for minoritetsgrupper. Selv om vi ikke lenger har en kristen statskirke i Norge, er det likevel kristne grunnverdier landet er tuftet på, og som våre lover legger til grunn. Vi lar minoriteter bygge sine moskéer og forsamlingslokaler og praktisere sin religion i fred, men vi kan ikke forandre vårt lovverk for å tilpasse det i overensstemmelse med minoritetenes identitet. Får man opphold i Norge og innvilges norsk statsborgerskap, plikter man å følge norsk lov.Maktovertagelsen


Publisert 2. desember 2019

Av Olav Jonstadius


Høyesterett har forkastet anken og dømt formann i Norsk Folkeparti til å betale en bot på kr. 8 000 for å ha uroet noen navngitte etterkommere etter innvandrere. Bakgrunnen er at partiet har etablert en internettside – Repatriering.no – hvor man krever at innvandrere og deres etterkommer sendes tilbake til sine respektive hjemland. Ifølge politiet, påtalemyndigheten, domstolene og til slutt Høyesterett, er dette i strid med Straffelovens § 266.

Vi er altså kommet så langt her i landet at innvandrerne og deres etterkommer går til sak mot etniske nordmenn som på politisk grunnlag krever at de repatrieres. Dette til tross for at dette var forutsetningen for å få asyl – midlertidig opphold - i landet.

Nå er det jo ingen unaturlig menneskelig reaksjon at innvandrere tenker på seg og sitt og utnytter situasjonen til eget beste. Det er våre politikere som har skylden for at slike situasjoner oppstår. Når vi i tillegg har et feministisk politi og et politisert rettsvesen som ikke opptrer uavhengig av korrekte politiske meninger, blir situasjonen uholdbar. Tiden er overmoden for en riksrettssak mot politikere og dommere. Jfr. Riksrett.no.

Dommerne i Høyesterett som avsa dommen er Per Erik Bergsjø, Torill Marie Øie og Wenche Elizabeth ArntsenOvervåking av moské-møter


Publisert 23. oktober 2019

Av Per Devold


Gang på gang viser det seg at politiet ikke klarer å bortvise voldelige demonstranter fra et demokratisk lovlig politisk møte. Hvorfor er det så vanskelig for politiet å sikre at lovlige demonstrasjoner på høyresiden skal få fremføre sine demokratiske rettigheter uten å bli mobbet, trakassert og få møtet ødelagt av venstreekstremister? Hvis politiet virkelig ønsker å beskytte demokratiske rettigheter, kan det umulig være vanskelig å stenge blitzere, kommunister og radikale islamister langt unna fredelige lovlige politiske møter. Det er kanskje slik at politiet ikke evner og ikke ønsker å sikre at demokratiske møter avholdt av høyresiden, skal få bli avholdt i fredelighet slik at deres rettmessige rettigheter skal få råde?


Uansett årsak, politiet viser total udugelighet og ignoranse. Når skal politiet ha regelmessige overvåking av moské-møter for å beskytte norsk demokrati, verdier og kultur? Kan vi få et svar fra den nye sjefen i politiet, tidligere sjef i Sikkerhetsavdelingen (PST) - som er tilhenger av islam.Psykose er ikke årsaken til vold


Publisert 13. september 2019

Av Oddbjørn Jonstad


Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, styreleder i Hvite Ørn – bruker- og interesseorganisasjon for psykisk helse, har i et innlegg i media i august 2019 skrevet ma. følgende: Psykiatri er ingen vitenskap. Diagnosene og symptomene som anses som sykdom, er aldri blitt påvist i fysisk test. Dette er vedtatt av et begrenset antall fagfolk som i dag har sterke bindinger til legemiddelindustrien. I virkeligheten er psykosen som oftest en reaksjon på for mye undertrykkelse og indre stress. Psykosen kan til og med være en helbredende- og traumeforløsende prosess om den får gå sin naturlige gang. Det er ikke tilstanden psykose som er årsaken til voldelig adferd. Det er undertrykkelse, utenforskap og uforløste traumer som kan føre til radikalisering og i verste fall voldelige opprør. Dette uavhengig av om dette underliggende fører til psykose eller ikke.

 

Kommentar: Kanskje dette er noe av forklaringen på de mange terroraksjonene mot Islamske installasjoner vi ser rundt om i verden i dag – også i Norge?Politi, politikk og feminisme


Publisert 2. september 2019

Av Øystein Johnsen


Fire menn ble i august 2019 siktet for gruppevoldtekt, men politiet vil ikke oppgi nasjonalitet.

De fire mennene er i alderen 18 til 20 år og ble framstilt for varetekt i Sør-Trøndelag tingrett etter at de var blitt siktet for gruppevoldtekt i Levanger. Politiet nekter å opplyse om nasjonaliteten til de fire voldtekts-siktede mennene. Fornærmede i saken er en kvinne i 20-årene som ifølge politiet ikke har tilknytning til de siktede i saken.


Ifølge media er mennene fra Afghanistan. Et intervju med Kjersti Brandtsegg Moe om nasjonaliteten på de siktede forløp som følgende: Spørsmål: Navnene på de siktede tyder på at alle fire er fra Afghanistan, kan du bekrefte det?

Svar: – Vi trenger ikke å gå ut med de siktedes nasjonalitet. Spørsmålet er også om det er interessant informasjon. Jeg kan si så mye at de ikke er norske statsborgere, men utover det kommenterer jeg ikke nasjonalitet.


Hva er årsaken til at politiet må holde det hemmelig hvilket land de er ifra, de som står bak voldtekter i Norge? Selvfølgelig er det interessant for folk flest.

Hvem har gitt politiet ordre om å holde det hemmelig? Det eneste politiet oppnår med dette, er at nordmenn mister tiltroen til politiet. Og dette går begge veier. Slikt kan medføre at folk ikke hjelpe politiet også når politiet ber om hjelp.


Men den genuine årsaken er vel at politiet gjør det politikerne ønsker de skal gjøre: Ikke klandre innvandrere for noe. Dette er den sittende regjerings politikk.

En annen årsak er at feminismen har overtatt i politiet. Leder på politihøyskolen er kvinne, det samme gjelder Politidirektoratet og Oslo Politiforening osv.Gjengene og pengene


Publisert 1. juni 2019

Av Bjarne Jansen


Så lenge kriminalitet lønner seg er det nesten umulig å stoppe utviklingen av kriminelle gjenger og organisert kriminalitet i Oslo. De kan lett kjøpe seg nye løpegutter og voldsmenn for hver av sine håndlangere som tas av politiet. Vi kan til daglig se hvordan de frister unge inn i gjengmiljøene med bilder av bunker med tusenlapper, dyre klokker, gullkjeder, kostbare merkeklær, flotte biler, opphold på luksushotell, mm på snap chat og andre sosiale medier.


Når gjenglederne skal bruke de store pengene til vanlige formål i Norge, må de først hvitvaskes. En måte å gjøre dette på er at gjengene har kurerer som transporterer millionbeløp i kontanter ut av landet. De frakter dem til steder i utlandet hvor de vet det fins banker som er villige til å ta imot slike kontantinnskudd.

Det sier noe om omfanget av denne trafikken når det ble deklarert inn 8,6 milliarder norske kroner mer til Norge enn det ble deklarert ut i 2016, ifølge Økokrims trusselvurdering for 2018. Og vel og merke plasseres også mye i land der gjenglederne har røtter og resten tilbakeføres til gjengene i Norge – altså nesten 9 milliarder.


Les mer om dette på Innvandrerregnskap.noGjengmiljøene i Oslo er blitt et nasjonalt problem


Publisert 12. april 2019

Av Sigurd Haraldsen


Informanter, spaning og politihelikopter avslørte massiv innførselsårer for narkotika til Oslos kriminelle gjenger. – Vi må ta vår del av ansvaret, sier Kripos


Kripos har nover «lang, lang tid» drevet etterretningsvirksomhet opp mot enkelte av de kriminelle miljøene i Oslo.

– Vi mener at gjengmiljøene er et nasjonalt anliggende. Det er ikke bare et ansvar for Oslo politidistrikt, så vi må ta vår del av ansvaret, sier Kripos


De fremhever at noen av gjengmiljøene er spredt utover østlandsområdet. Blant annet Young Bloods, som også er etablert i Øst politidistrikt. De selger narkotika til flere deler av landet og har klare internasjonale knytinger

De kriminelle gjengmiljøene i Oslo har vært involvert i flere hendelser det siste året. Spesielt i vinter og vår har det vært flere alvorlige episoder. Det ble avfyrt flere skudd på Vestli i april. Den beryktede MC-klubben Satudarah har også forsøkt å etablere seg ved å «patche» (innlemme) norske medlemmer av et kriminelt miljø.

Senest søndag ble det skutt mot en bil mens den kjørte på Østre Aker vei ved Haugenstua. En 28 år gammel mann, som tilhører Young Guns-miljøet, er siktet og etterlyst, opplyser politiet.


Ja – slik blir situasjonen når politikerne syns det er de gjengkriminelle det er synd på og som trenger trøst, omsorg og pengerGruppe­voldtektsmenn i Tønsberg


Publisert 4. mars 2019

Av Sverre Christiansen


Agder lagmannsrett har den 18. februar 2019 dømt Barzan Mohammad (33) til fengsel i fem år og seks måneder, og Mohammed Yusuf Ahmad (34) til fengsel i fem år og tre måneder, for en gruppevoldtekt i Tønsberg den 21. juni 2016.

Den fornærmede norske kvinnen hadde blitt med de to på nachspiel, hvor hun sovnet etter et betydelig inntak av rusmidler. Hun våknet deretter av at hun ble voldtatt, men var ute av stand til å motsette seg overgrepet, som skjedde på omgang – vaginalt og analt, med penis og hele hånden.

Den kanskje groveste delen av overgrepet, begått av den tidligere volds-, rans- og narkodømte Barzan Mohammad, ble også videofilmet og lagt på Snapchat.

Man kan vel her gå ut fra at de er norske statsborgere - og forblir i landet.


Innvandrergjeng angrep pub

Publisert 15. september 2018

Av Roar Hansen

En gjeng på rundt ti innvandrergutter angrep en torsdag kveld i september 2018 Bydels Kro på Tøyen i Oslo.

Det var iallfall åtte-ti gutter, tilsynelatende med innvandrerbakgrunn – noen ned i 13-15-årsalderen. Angrepet var ganske uprovosert, og jeg så ikke at det var noen konflikt med gjestene før en av mennene på kroa ble angrepet, sier en nabo.

Innehaveren forteller at det ikke er første gang denne gjengen havner i klammeri med gjestene. Bydels Kros innehaver sier at opptrinnet startet med at tre gutter begynte å krangle med gjester som satt på uteserveringen. Så ringte de noen, og plutselig var det opptil 15 stykker der. Jeg så ut, og da sto mange gutter og kastet stein.Bråk og skyting på Stovner og Vestli

Publisert 13. september 2018

Oddbjørn Jonstad

Store grupper maskerte personer med ikke-vestlig opprinnelse skal ha vært involvert i flere skyteepisoder og masseslagsmål.

Skytingen fortsetter i Oslo denne våren 2018. Denne helgen har det vært rapportert om høye smell, avfyring av skudd og bråk mellom store mengder personer i de innvandrertette byområdene Stovner og Vestli. Politiet skal blant annet ha funnet en tomhylse inne på en pizzarestaurant.

En større gruppe maskerte mann skal ha vært på jakt etter en navngitt person, som søkte tilflukt inne på Mathus grill på Vestli. Der skal det ha blitt avfyrt minst ett skudd foran forskremte kunder.

Politiet skal ha rykket ut med store bevæpnede styrker for å finne gjerningspersonene, uten hell. Men verken politiet eller hovedstrømmediene Aftenposten, VG, Dagbladet etc. vil informere om at dette eksklusivt omhandler mennesker av ikke-vestlig bakgrunn, med tilknytning gjengmiljøene i hovedstaden.Brann i biler i Oslo

Publisert 10. september 2018

Av Odd Olav Bjørn

Det brant i tre biler på Alna i Oslo en natt til mandag i 2018. Brannvesenet har slukket flammene, og én av bilene er helt utbrent. – Det er tre biler, sannsynligvis ved siden av hverandre, som har brent. Én av dem er helt utbrent, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo politidistrikt. Brannen oppsto i bydelen Alna i Oslo. Brannvesenet og politiet var raskt på stedet. De antar at brannen er påsatt.


Dette er nå begynt å bli dagligdags i innvandrertette områder i Oslo. Men det ser ikke ut til at det går et lys opp for politi og politikere. Det er visst vår ungdom som gjør dette.