HJEM


INNVANDRERREGNSKAP

Velkommen til "Innvandrerregnskap.no"


Innvandringen koster den norske stat og det norske folk penger både direkte over statsbudsjettet og indirekte for økte utgifter til politi, barnehager, skoler, fengsler etc.  I tillegg medfører innvandringen mange ødelagte boområder og redusert livskvalitet for mange etniske nordmenn. "Innvandrerregnskap.no" vil prøve å belyse dette gjennom konkrete eksempler. Fullstendig oversikt finnes som bokmanus.


INNHOLD


Trykk på knappene nedenforAnsvarlig for "Innvandrerregnskap.no"  er Oddbjørn Jonstad.


Sidens e-post er: post@norskfolkeparti.no


Følg oss også på Facebook: HER